Home
Leerzin coaching
Kernvisie methode
Werkwijze & Methode
Voor jou, je ouders & opvoeders leerkracht
Informatie & tips
Contact
Nieuws en Agenda
Leerzin projecten
www.leerzin.nl
Anders leren kan, anders leren mag
Informatie & tips

Leerstijlen en leerproblemen
Ieder mens gebruikt vier verschillende denksystemen, maar wij hebben wel onze voorkeuren in het gebruik van deze denksystemen.

  • visueel (in beelden)
  • auditief (op het gehoor)
  • kinesthetisch (met het gevoel)
  • digitaal (met het verstand). 

Niet ieder mens leert op dezelfde manier.
De kinderen die in het reguliere onderwijs veel leerproblemen tegen komen hebben vaak een voorkeur om visueel/kinesthetisch te denken.
Zij denken vooral in beelden en met hun gevoel. Juist deze combinatie zorgt voor een andere leerstijl van deze kinderen. We noemen dit een rechtsgeoriënteerde leerstijl.

Wanneer we naar onze hersenen kijken, dan is er een linker- en een rechterhersenhelft.
In de linker hersenhelft zit onze ratio, nodig voor het beredeneren, tekenherkenning als woorden, cijfers, letters, getallen, maar ook de analyse, volgordes, logica en details. 
Onze rechterhersenhelft zorgt voor emotie, ritme, ruimtelijk inzicht, overzicht, verbeelding, dagdromen, kleurherkenning, muziek en gevoel. 
Er zijn mensen met een linksgeoriënteerde denk- en leerstijl en mensen met een rechtsgeoriënteerde denk- en leerstijl.

Linksgeoriënteerde leerstijl
Het kind en de volwassene met een linksgeoriënteerde leerstijl;
leert stap voor stap, werkt vanuit onderdelen naar het geheel, is een analytische denker, leert gemakkelijk klanken en kan woorden spellend uitspreken. Met een 
linksgeoriënteerde leerstijl leer je stapje voor stapje richting de oplossing. 

Rechtsgeoriënteerde leerstijl
Het kind en de volwassene met een rechtsgeoiënteerde leerstijl;
leert vanuit het overzicht | werkt vanuit het grote beeld | leert het best door verbanden te zien | leert hele woorden makkelijk | moet woorden visualiseren alvorens ze te kunnen spellen | is goed in synthese, verbanden leggen
Met een rechtgeoriënteerde leerstijl ga je direct een poging doen om tot de oplossing te komen en daarna kijk je of je het goed hebt gedaan. Vaak kun je dan ook niet precies aangeven hoe je tot de oplossing bent gekomen. 

Ons schoolsysteem
Het huidig onderwijssysteem is gebaseerd op een linksgeoriënteerde leerstijl en reikt de informatie aan voor de linkerhersenhelft. De leerproblematiek ontstaat doordat deze categorie kinderen een voorkeur hebben om met hun rechterhersenhelft te werken. Dit sluit dus niet aan. Het is niet het onvermogen van het kind, want als het de informatie op een andere manier krijgt aangeboden kunnen ze het wel.

Op school willen we kinderen door middel van een spellingsregel laten beredeneren hoe een woord geschreven moet worden en op deze wijze een woordbeeld laten creëren. De rechtsgeoriënteerde denker haakt halverwege af bij deze uitleg. Hij wil direct naar het woordbeeld.
De Kernvisie methode stelt het kind in staat om het woordbeeld direct in het lange termijngeheugen te plaatsen en blijvend te reproduceren. Het einddoel, het woordbeeld, is bereikt omdat dit aansluit op zijn leerstijl.

Voorkeur voor de links- of rechtsgeoriënteerde leerstijl?
Zo’n 35% van de mensen heeft een voorkeur om visueel te denken met als tweede systeem het gevoelssysteem. Daarnaast heeft zo’n 25% van de mensen een voorkeur om gevoelsmatig te denken met als tweede systeem het visuele systeem. Dit betekent dat ongeveer 60% van de mensen een rechtsgeoriënteerde leerstijl heeft. Gelukkig is het overgrote deel van deze groep in staat om het op school goed te doen, maar vanzelf gaat het niet.

Zo’n 15% van deze groep – dit is zo’n 5 tot 10% van de totale populatie – ontmoet leerproblemen. Je herkent ze zo in de klas. Het zijn vaak hele slimme ietwat ondeugende, gezellige en meestal vrolijke kinderen, maar in de praktijk worden ze als probleemgevallen gezien en krijgen ze etiketten als dyslexie, ADD en ADHD opgeplakt. Zouden deze kinderen de informatie op een andere wijze aangeboden krijgen, dan gaan ze met sprongen vooruit.

Leer (probleem?) Hoezo, zie het als een uitdaging!
50 jaar geleden waren linkshandigen de probleemgevallen. Dit was een afwijking. Men bond deze kinderen de linkerhand op de rug om hen te stimuleren de rechterhand te gaan gebruiken. Tegenwoordig is het links zijn geaccepteerd en maakt men aanpassingen in het aanbod voor linkshandigen.

Nu staan wij voor de uitdaging om de rechtsgeoriënteerde leerlingen op hun eigen manier te laten leren.

Dit betekent dat het linksgeoriënteerde onderwijs de leerstof zodanig moet gaan aanbieden, dat kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl deze eenvoudig kunnen verwerken. Om dit te realiseren is de Kernvisie methode ontwikkeld. De Kernvisie methode stelt het kind in staat om de informatie zo te interpreteren, dat het via de rechterhersenhelft opgenomen kan worden. Het laat kinderen bewust informatie opslaan in het lange termijngeheugen. En wat blijkt? Deze kinderen kunnen wel automatiseren en spelling toepassen, zij moeten de informatie alleen anders krijgen. Geen trucje maar een andere methode.

Het kind ontdekt, dat het wel goed kan leren en krijgt het weer zin om te leren!
Wanneer het kind de techniek beheerst, kan deze ook worden toegepast op spellingsregels, tafels, rekenvarianten, topografie en andere lesstof. Dyslexie en dyscalculie
Hoog sensitief
ADHD en ADD & concentratieproblemen
Links en boeken