Home
Leerzin coaching
Kernvisie methode
Werkwijze & Methode
Voor jou, je ouders & opvoeders leerkracht
Informatie & tips
Contact
Nieuws en Agenda
Leerzin projecten
www.leerzin.nl
Anders leren kan, anders leren mag
Leerzin coaching

Over mij
Elisabeth Hijweegen is de kracht achter Leerzin Coaching. Vanaf 1990 ben ik werkzaam binnen de jeugdhulpverlening. Ik heb ruime ervaring in het voeren van gesprekken met kinderen, jeugdigen en hun ouders, het begeleiden van gezinssystemen en het geven van sociale vaardigheidstrainingen en het ontwikkelen en uitvoeren van diverse andere groepstrainingen. 
Vanuit de functies van maatschappelijk werker, ouder- en systeembegeleider en casusregisseur heb ik vaak te maken gehad met kinderen die op school vastliepen en soms voortijdig de school verlieten. Het was opvallend dat veel van deze kinderen volgens ouders en leerkrachten slim genoeg waren om te kunnen leren. Voor hen was het dan ook een raadsel waarom zij zo vastliepen.
Voor mij was het een uitdaging om een passende leeromgeving voor het kind te vinden.

Ervaringsdeskundige
Ik ben moeder van een 12 jarige zoon. Een actieve, onderzoekende en ondernemende fantasierijke, hoogsensitieve en slimme jongen. Met veel plezier maakte hij een goede start in groep 3, maar al gauw werd school een overlevingsslag. Starten met een opdracht, het concentreren op schoolse taken waren een uitdaging. Daarbij legde hij de lat voor zichzelf erg hoog. Steeds vaker werd ik aangesproken door ouders van kinderen die op school niet gelukkig waren en thuis een volledig ander beeld gaven dan op school. 
Door deze ervaringen en mijn ervaringen binnen de jeugdhulpverlening ben ik mij verder gaan verdiepen en bijscholen om kinderen die binnen het huidig onderwijssysteem vastlopen een passende ondersteuning te kunnen bieden. Hierbij heb ik veel te maken met hooggevoelige (HSP) en (hoog)begaafde kinderen/jongeren. Het heeft geleid tot het opzetten van Leerzin Coaching in januari 2014. Het is geweldig om te zien hoe kinderen weer uit hun schulp kruipen, opbloeien en zich verder ontwikkelen.


Opvoeding

Het opvoeden van kinderen van kinderen kan veel plezier maar ook de nodige uitdaging en zorgen met zich meebrengen. Jouw kind komt niet goed mee op school en het is niet duidelijk waardoor dit komt. Leerkrachten maar ook jijzelf weet dat jouw kind in principe wel kan leren.
Jouw kind heeft geen plezier meer in school, is vermoeid en zonder lichamelijk aanwijsbare oorzaak vaak ziek, heeft last van faalangst en vindt het omgaan met leeftijdsgenootjes soms lastig. Teleurstelling en frustratie, maar vooral de zoektocht naar een oplossing vragen veel energie van de ouder(s).
Hoe voorkom je als ouder(s) dat je het vertrouwen verliest en uitgeput raakt?
Samen met jouw kind kun je hierbij ondersteuning gebruiken.
Ga je met Leerzin Coaching aan de slag gaat, kiest u voor ondersteuning op maat.

Passend onderwijs
De huidige vorm van onderwijs heeft kinderen veel te bieden. Tijdens de basisschool periode krijgen de kinderen via de standaard leermethodes veel leerstof aangeboden. Al deze informatie komt niet bij ieder kind op dezelfde manier binnen. Sommige kinderen leren op een andere manier die niet aansluit bij de aangeboden lesmethoden.
Bij kinderen met leerproblematiek ligt vaak de focus op hetgeen wat er niet goed gaat. Er wordt vergeten om te kijken naar de kwaliteiten van deze leerlingen en hoe je deze competenties kan inzetten om verdere groei te bevorderen. Met de invoering van passend onderwijs moeten leerkrachten tegenwoordig van alle markten thuis zijn. Binnen de lesprogramma's en beperkte beschikbare tijd moeten zij de kinderen de juiste ondersteuning bieden. Dit is een uitdaging die niet onderschat mag worden en voor de leerkracht is het lang niet altijd haalbaar om aan de specifieke ondersteuningsbehoefte van het kind tegemoet te komen. 


 Uitspraak van Albert Einstein;

Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal.


        
 


Voor wie
Werkwijze
Tarief en voorwaarden
Ervaringen