Home
Leerzin coaching
Kernvisie methode
Werkwijze & Methode
Voor jou, je ouders & opvoeders leerkracht
Informatie & tips
Contact
Nieuws en Agenda
Leerzin projecten
www.leerzin.nl
Anders leren kan, anders leren mag
Voor jou, je ouders & opvoeders leerkracht

Het kind en onderwijs
Kinderen brengen een groot deel van de dag op school door. Het zou een periode moeten zijn van ontdekken, ontmoeten en samen leren. Een tijd waar je met plezier aan terugdenkt.
Er is een groep kinderen die dagelijks met tegenzin naar schoolgaan, veel last hebben van stress en faalangst. Het vertrouwen en plezier in het leren zijn zij verloren. Deze kinderen zitten niet goed in hun vel en dit is in de thuissituatie merkbaar.

Anders leren
Een deel van de kinderen die problemen tegenkomen in het leren beschikken over een normaal of bovengemiddelde intelligentie. Vaak blijken zij een vookeur te hebben om met hun rechterhersenhelft te denken. 
Deze groep kinderen denkt in (woord)beelden en niet in woorden. Daarnaast associëren zij heel sterk met wat zij visueel en gevoelsmatig waarnemen. Door de verschillende gedachtestromen en associaties wordt bij deze kinderen het automatiseringsproces verstoord. Hierdoor worden zij nog al eens als ‘afwezig’ of ‘afgeleid’ betiteld. Deze kinderen zijn visueel en kinethetisch ingesteld (gevoelsmatig) 

Ons onderwijs is ingericht voor kinderen met een voorkeur om met hun linkerhersenhelft te denken. Deze kinderen zijn juist rationeel en auditief ingesteld. Je hebt dus te maken met verschillende leerstijlen.
Rechtsgeoriënteerde kinderen automatiseren niet op de manier zoals zij dit op school leren. (door de stof veelvuldig te herhalen komt het vanzelf in je lange termijngeheugen.)

De Kernvisie methode gaat ervan uit dat met name rechtsgeoriënteerde kinderen in staat zijn woorden, cijfers en gedachtes uit het hoofd te verwijderen en er andere voor in de plaats te zetten. Juist rechtgeoriënteerde kinderen hebben het talent om dit op een goede manier te kunnen uitvoeren.
Het doel van coaching met de Kernvisie methode is om het kind op een natuurlijke manier vanuit zijn/haar eigen persoonlijke kracht te laten leren. Met als resultaat, dat het kind weer plezier krijgt in het leren. Dit heeft natuurlijk meteen zijn weerslag op de motivatie van het kind.Info voor jou
Ouder(s) / opvoeders
Leerkracht