Home
Leerzin coaching
Kernvisie methode
Werkwijze & Methode
Voor jou, je ouders & opvoeders leerkracht
Informatie & tips
Contact
Nieuws en Agenda
Leerzin projecten
www.leerzin.nl
Anders leren kan, anders leren mag
Remweg methode


REMWEG
 is een begeleidingsmethode voor drukke, impulsieve kinderen met concentratie problemen.
 Bij deze kinderen (met ADHD-kenmerken)  lijkt de 'REM' waarmee ze hun impulsen kunnen beheersen 'WEG' te zijn. Meestal kunnen ze niet of moeilijk voor een langere tijd geconcentreerd aan een taak blijven werken.
Vaak maken deze kinderen hun taak niet af en gaan aan de slag met een volgende activiteit. De kinderen laten zich gemakkelijk afleiden en zijn vaak ook motorisch onrustig (friemelen en steeds in de weer zijn.) Niet ieder kind heeft in dezelfde mate te kampen met het drukke, ongeconcentreerde gedrag. Er is een groepstraining voor de ouders en een groepstraining voor de kinderen.

Training voor ouders: Stop-denk-doe methode van Remweg
In de Remweg training leer je als ouder(s) en/of opvoeder(s) in 8 bijeenkomsten van 1,5 uur hoe je in het dagelijkse leven de 'stop-denk-doe methode' kunt toepassen. Voor sommige kinderen is het erg moeilijk om hun impulsen te beheersen en hun aandacht te reguleren.
Ze kijken of luisteren bijvoorbeeld niet goed, waardoor ze niet weten wat er van hen verwacht wordt.
De kinderen maken geen plannen en denken niet van te voren na. Zij doen het eerste wat in hen opkomt, zonder rekening te houden met de gevolgen of de consequenties van hun handelingen en gedrag. 
Dit kan vergaande gevolgen hebben voor hun ontwikkeling: de schoolprestaties gaan eronder lijden en er kunnen problemen ontstaan in de omgang met andere kinderen en met volwassenen.

Remweg is bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. 
Meer informatie hierover vind je in het ‘Dossier Effectiviteit van jeugdinterventies’ op www.nederlandsjeugdinstituut.nl
 
Door de Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugd Instituut is Remweg erkend als een theoretisch goed onderbouwde methodiek. 

Doel 
Het Remweg trainingsprogramma geeft je als ouder/ opvoeder/leerkracht inzicht in de problemen van het kind. Ouders/opvoeders leren om het gedrag van hun kind in dagelijkse situaties positief te beïnvloeden;
 

 • door hem te leren stoppen
 • nauwkeurig te kijken
 • te luisteren en planmatig te denken

Door middel van de Remweg-methode leren ouders/opvoeders om het impulsieve gedrag van het kind (op tijd) bij te sturen. Het is van belang dat de communicatie tussen ouders en school ook goed verloopt en er afstemming plaatsvindt hoe de Remweg methode tevens op school wordt toegepast.

Voordelen voor het kind

 • toename van de zelfcontrole
 • beter functioneren in de omgang met andere kinderen en volwassenen
 • eigen gedrag zelf kunnen bijsturen en meer grip op impulsief gedrag
 • beter functioneren op school: gerichter aan het werk en beter op een taak concentreren

Werkwijze

 • Intake: Met de ouders wordt er besproken wat de aandachtspunten zijn voor de training; waar willen de ouder(s), het kind en de school ondersteuning bij hebben.
 • De training van de vaardigheden met het kind; deze training bestaat uit 8 vaardigheden die getraind worden en vervolgens in de verschillende leefgebieden worden geoefend. Zoals: plannen maken en de stop-kijk-luister techniek.

 • Begeleiding van de ouder(s) in het toepassen van de vaardigheden.
 • Informeren en afstemmen met de leerkracht (door ouders) met betrekking tot het toepassen van deze vaardigheden op school. 

Kosten
De kosten van de training bedragen € 204,75 per ouderpaar (incl. btw, werkboeken voor ouder(s) en kind + materialen ). Er wordt gewerkt in groepen van minimaal 4 tot maximaal 10 personen. Het traject is eventueel ook individueel te volgen. De kosten zijn dan € 65,00 per sessie.

Training voor de kinderen: 
Binnen de remweg training leren de kinderen in vijf bijeenkomsten;
eerst te stoppen, goed te kijken en te luisteren. Wanneer ze dit kunnen toepassen, leren de kinderen zelf de volgende vier stappen doorlopen; 
1. Stop. Wat 
moet ik doen, wat is het probleem?
2. Denk. Hoe kan ik het doen, ik bedenk een oplossingsstrategie.
3. Doen. Ik ga mijn plan uitvoeren. 
4. Terugkijken. Hoe heb ik het gedaan, heb ik mijn plan gebruikt?

     

 Ik leer leren
Remweg methode