Home
Leerzin coaching
Kernvisie methode
Werkwijze & Methode
Voor jou, je ouders & opvoeders leerkracht
Informatie & tips
Contact
Nieuws en Agenda
Leerzin projecten
www.leerzin.nl
Anders leren kan, anders leren mag
Ik leer leren

Een kind kan leren hóe het moet leren. De Ik Leer Leren training richt zich vooral op de voorwaarden die van belang zijn om te kunnen presteren. Deze unieke training geeft aan kinderen en jongeren slimme handvatten voor makkelijker en efficiënter leren. Je kan hierbij denken aan; hoe leer ik plannen, hoe leer ik het best, hoe blijf ik rustig en geconcentreerd op mijn taak?                 Elisabeth Hijweegen, Leerzin Coaching

Voor wie? 

Deze training is geschikt voor;

 • kinderen vanaf groep 7 op de basisschool
 • kinderen in de brugklas
 • kinderen in de plusklas
 • pubers die vastlopen op school (vanaf 2e leerjaar middelbare school, met deze kinderen wordt een eigen groep gevormd)


Manieren van leren ontdekken en een slimme aanpak kiezen

Soms is het fijn om samen met en van andere kinderen te leren. Tijdens de training leer je HOE je kunt leren, WAT je moet weten om gemakkelijk te kunnen leren en WAAROM leren wel leuk kan zijn.
De doelen van de Ik leer leren training zijn voor je kind helder en concreet. Ieder onderwerp wordt afgesloten met een eigen leerplan met helpende acties. De oefeningen, testen, vele 'tips en trucs' bevatten waardevolle informatie om de doelen te ondersteunen. 

Wat is het doel van de training Ik leer leren?

 • Duidelijk in kaart en beeld brengen waar je goed in bent

 • Helder in kaart en beeld brengen hoe je makkelijker kunt leren leren

 • Opsporen en opheffen van leerblokkades, leerbelemmeringen en hiaten

 • Omgaan met concentratieproblemen

 • Omgaan met faalangst

 • Omgaan met motivatie

 • Aanleren van helpende leerstrategieën

 • Leren van een goede leer organisatie en planning

 • Leren omgaan met tijd en stellen van prioriteiten 

 • Leren ontspannen en omgaan met stressfactoren

 • Leren omgaan met beelddenken, dyslexie, dyscalculie, ad(h)d en
  nld; non-verbale informatieverwerking

 • Leren van elkaar

De inhoud van de training Ik leer leren
Iedere training kent een eigen thema en vaste structuur waarin rust en activiteiten elkaar afwisselen. Leren ontspannen én je leren concentreren spelen in iedere training een belangrijke rol. 

 • Les 1: Vaststellen kwaliteiten en uitdagingen (sterkte/zwakte) 
  en ontdekken van je eigen leervoorkeuren / jouw leerstijl
 • Les 2: Leren omgaan met faalangst en motivatie strategieën
 • Les 3: Leren plannen, prioriteren, tijd indelen, organiseren en evalueren
 • Les 4: Leren omgaan met concentratie
 • Les 5: Leertechnieken op het gebied geheugen voor taal, rekenen en symboliek

Het programma is een groepstraining, maar jouw/jullie kind kan (onderdelen) van deze training ook individueel bij mij volgen. 

Wilt u er zeker zijn dat uw kind kan deelnemen in de training komend najaar 2014? Dan kunt u alvast een plaats reserveren door een email te sturen naar: info@leerzin.nl.
U ontvangt vervolgens een uitnodiging voor het gratis intakegesprek.

Kijk ook eens naar 'Ik leer leren', een snelweg naar leren;
https://www.youtube.com/ik leer lerenIk leer leren
Remweg methode