Home
Leerzin coaching
Kernvisie methode
Werkwijze & Methode
Voor jou, je ouders & opvoeders leerkracht
Informatie & tips
Contact
Nieuws en Agenda
Leerzin projecten
www.leerzin.nl
Anders leren kan, anders leren mag
Leerkracht

Kernvisie methode
Na een gedegen uitleg en persoonlijke toelichting krijgt de leerling het niet voor elkaar om de taak te maken. Je ziet dat het kind zelf enorm zijn best doet en ook de ouders spannen zich in om hun kind te ondersteunen. Op school zijn jullie al op zoek gegaan naar passende leermethodes, een handelingsplan is opgesteld en wordt uitgevoerd.
Ondanks deze individuele benadering en inzet van een ieder, lukt het de leerling niet om zich de lesstof eigen te maken.

Hierin herken ik mijn leerling:  
Deze leerling weet van alles te vertellen over dinosaurussen, astronomie of de vikingen. Soms stelt het kind fundamentele levensvragen.
Het schrijven van letters en cijfers kost veel moeite. Woorden, sommen en tafels zijn onvoldoende geautomatiseerd. Het herhalen van de lesstof brengt ook geen vooruitgang. Toch weet je als leerkracht, dat het kind veel meer mogelijkheden heeft dan het laat zien.
Vaak wordt dit ook door de ouders opgemerkt en met de leerkracht besproken.

Kortom, om deze leerling tot bloei te laten komen,  is het van belang om een passende leerstijl aan te bieden.

Meer informatie vindt u onder het kopje;  Kernvisiemethode.

De Stop-denk-doe methode van Remweg
De Remweg methode is een begeleidingsmethode voor drukke, impulsieve kinderen met concentratie problemen. Ouders/opvoeders leren om het drukken en/of impulsieve gedrag van het kind (op tijd) bij te sturen. Het is van belang dat de communicatie tussen ouders en school ook goed verloopt en er afstemming plaatsvindt hoe de Remweg methode op school ingepast kan worden.
Meer informatie vindt u onder het kopje; Remweg methodeInfo voor jou
Ouder(s) / opvoeders
Leerkracht