Home
Leerzin coaching
Kernvisie methode
Werkwijze & Methode
Voor jou, je ouders & opvoeders leerkracht
Informatie & tips
Contact
Nieuws en Agenda
Leerzin projecten
www.leerzin.nl
Anders leren kan, anders leren mag
Ouder(s) / opvoeders

Kernvisie methode;
Met regelmaat spreek ik ouders die zich zorgen maken over de leerproblemen van hun kind. Deze problemen laten zich zien als automatiseringsproblemen, leesproblemen (dyslexie), spellingproblemen (dysorthografie ), taalproblemen(dysfasie) en rekenproblemen (dyscalculie).
Vaak heeft de leerkracht de indruk dat een kind ‘het’ niet kan, terwijl u zelf ziet en merkt dat uw kind behoorlijk slim is. Soms ziet de leerkracht het kind worstelen en weet dat het meer in zijn mars heeft, maar heeft meer handvatten nodig om het kind goed te kunnen begeleiden.
De gevolgen hiervan voor het kind zijn niet te onderschatten. Naast de leerachterstand op school die kinderen oplopen kunnen ze last hebben van concentratie stoornissen, faalangst en belemmerende overtuigingen ('het lukt mij toch niet’ en ‘ik ben dom’).
Wanneer uw kind ontdekt dat het wél kan leren, dan krijgt hij/zij er weer zin in!

 Ik herken dit bij mijn kind;

Kijkt u ook eens samen met uw kind op de pagina van Zziep. www.zziep.nl
 Info voor jou
Ouder(s) / opvoeders
Leerkracht