Home
Leerzin coaching
Kernvisie methode
Werkwijze & Methode
Voor jou, je ouders & opvoeders leerkracht
Informatie & tips
Contact
Nieuws en Agenda
Leerzin projecten
www.leerzin.nl
Anders leren kan, anders leren mag
Voortgezet Onderwijs

De overstap van de basisschool (primair onderwijs) naar het voortgezet onderwijs is voor ieder kind, de ouder(s) en leraren een belangrijk en bijzonder moment. Een nieuwe leeromgeving en nieuwe leerstof komt op het kind af en er wordt steeds meer zelfstandigheid verwacht.

Dyslexie, moeilijkheden met planning en organisatie
Voor kinderen met dyslexie en problemen met plannen en organiseren van taken vraagt de overgang naar het voortgezet onderwijs extra energie omdat;
* er voor alle vakken steeds meer gelezen moet worden,
* het juist kunnen spellen in het Nederlands belangrijk wordt,
* er in de brugklas vreemde talen bijkomen
* planning en organisatie noodzakelijk is, het invullen van de agenda en het      inplannen van huiswerk
* er meer vakken zijn,
* de school is groter is, met meer lokalen, docenten en leerlingen.

Onvoldoende geautomatiseerd
In het voortgezet onderwijs zie je in het tweede jaar ook een aantal kinderen vastlopen. Dit zijn de slimme kinderen die het op de basisschool en in de brugklas redden door ezelsbruggetjes en trucjes toe te passen. De leerstof wordt nu complexer, waardoor de ezelsbruggetjes niet meer volstaan. De basiskennis is vaak onvoldoende geautomatiseerd.
Door het inzetten van de kernvisie methode kan de leerling veel voordeel behalen. Voorwaarde is wel dat de leerling zich hiervoor wil inzetten. 
AUTOMATISEREN, lezen & spelling rekenen & tafels klokkijken & topografie
Kind en leerprobleem
Sociaal emotionele problemen
Voortgezet Onderwijs
Boek 'Krachtig anders leren'