Home
Leerzin coaching
Kernvisie methode
Werkwijze & Methode
Voor jou, je ouders & opvoeders leerkracht
Informatie & tips
Contact
Nieuws en Agenda
Leerzin projecten
www.leerzin.nl
Anders leren kan, anders leren mag
Sociaal emotionele problemen

Wanneer kinderen problemen krijgen met rekenen, de cijfers blijven omdraaien en moeite hebben met het aanleren van de tafels, blijkt vaak dat zij de basis van de sommen tussen 1 en 20 onvoldoende geautomatiseerd hebben.
Met gebruik van de Kernvisie methode kunnen de rechtsgeoriënteerde kinderen kunnen binnen korte tijd wel een tafel leren en beheersen. Dit is hun talent! Ook andere rekenvaadigheden zijn met de Kernvisie methode goed aan te leren. AUTOMATISEREN, lezen & spelling rekenen & tafels klokkijken & topografie
Kind en leerprobleem
Sociaal emotionele problemen
Voortgezet Onderwijs
Boek 'Krachtig anders leren'