Home
Leerzin coaching
Kernvisie methode
Werkwijze & Methode
Voor jou, je ouders & opvoeders leerkracht
Informatie & tips
Contact
Nieuws en Agenda
Leerzin projecten
www.leerzin.nl
Anders leren kan, anders leren mag
Kernvisie methode

De kracht van het woordbeeld in plaats van eindeloos herhalen.

De Kernvisiemethode is een leermethodiek voor kinderen en maakt gebruik van al aanwezige de talenten. De kinderen leren woordbeelden te maken en deze actief en bewust op te slaan in het langetermijn geheugen. Wanneer het kind deze 'leertechniek' beheerst, kan het worden toegepast op spellingsregels, tafels, rekenvarianten, topografie en andere lesstof. 
                                                                         

Kinderen die een voorkeur hebben voor het visuele denken zijn gebaat bij een topdown benadering. Zij denken en leren vanuit het totaal overzicht.
De Kernvisie methode gaat uit van woordbeelden. Als wij (volwassenen) schrijven zijn we niet met letters en spellingsregels bezig. We schrijven automatisch en als we daarin fouten maken, herkennen we dat omdat het geschreven woordbeeld niet overeenkomt met het juiste woordbeeld in ons hoofd. Pas als we twijfelen, gaan we spellingsregels actief toepassen.
De Kernvisie methode gaat bij het rekenen ook uit van het totale beeld. In dit geval met als basis de rekensommen tussen 1 en 20 en de tafels. Deze vormen de basis voor het verdere rekenen. Als deze geautomatiseerd zijn, vormen alle sommen die hierna komen geen probleem meer.
Alle informatie is in principe in (woord)beelden te vangen. Hierdoor sluit de Kernvisie methodiek volledig aan op de rechtsgeoriënteerde leerstijl van het kind.

De zorgvuldigheid waarmee de Kernvisie methode is opgebouwd, zorgt ervoor dat kinderen in staat zijn om woordbeelden actief in hun lange termijngeheugen te plaatsen, met als resultaat dat zij het daarna te allen tijden kunnen reproduceren.              
Kinderen met dyslexie en dyscalculie kunnen vaak wel goed leren en automatiseren wanneer de informatie op een juiste manier wordt aangeboden. 
Het gaat hier niet om een trucje, maar om een andere leermethode. Ook volwassenen kunnen baat hebben bij deze leermethode.


De Kernvisie methode is een ‘levende’ methode. Juist door de ervaringen in het dagelijks werken met deze kinderen blijft de Kernvisie methode in ontwikkeling en wordt deze sterker en effectiever.
Zowel de Kernvisie methode als de andere methodes gaan uit van de kracht van het visuele denken. Waar de andere methodes aan voorbij gaan, is dat kinderen met leerproblemen niet alleen sterk visueel, maar ook sterk kinesthetisch (gevoelsmatig) zijn ingesteld.
Deze kinderen zijn erg gevoelig voor sfeer (in de klas, maar ook daarbuiten) en kunnen erg perfectionistisch zijn. Hierdoor kan het idee ontstaan dat ze ‘niet goed genoeg’ zijn en faalangst ontwikkelen. De Kernvisiemethode heeft daarom ook oog 
voor faalangst, explosief gedrag, concentratie problemen, belemmerende overtuigingen en het zelfbeeld van het kind.

Wat is het verschil van de kernvisie methode en andere leermethodes?
De leermethodes 'Matrixmethode' en ‘Ik leer anders’ richten zich hoofdzakelijk op het beelddenken. De Kernvisie methode gaat verder.
Het gaat namelijk niet uitsluitend om een voorkeur voor visueel denken/leren. Het gaat juist om de combinatie van het visueel-kinesthetisch (gevoelsmatig) denken (dit is de rechtsgeoriënteerde leerstijl) waardoor het leerprobleem ontstaat. 
                                                                                                                                           
Kijk voor meer informatie over de kernvisie methode ook eens op onderstaande links:
 http://www.kernvisiemethode.nl
 http://www.leraar24.nl
 
http://www.youtube.com/introductie kernvisie methode

 


AUTOMATISEREN, lezen & spelling rekenen & tafels klokkijken & topografie
Kind en leerprobleem
Sociaal emotionele problemen
Voortgezet Onderwijs
Boek 'Krachtig anders leren'