Home
Leerzin coaching
Kernvisie methode
Werkwijze & Methode
Voor jou, je ouders & opvoeders leerkracht
Informatie & tips
Contact
Nieuws en Agenda
Leerzin projecten
www.leerzin.nl
Anders leren kan, anders leren mag
AUTOMATISEREN, lezen & spelling rekenen & tafels klokkijken & topografie

Lezen en spelling: 
Vaak hebben kinderen de letters van het alfabet onvoldoende geautomatiseerd en draaien de letters nog om. Het alfabet hebben zij nog niet paraat. 
Wanneer het alfabet eenmaal goed in het hoofd is gezet, maakt het kind sprongen vooruit in lezen en schrijven.

Spellingsregels
Spellingsregels zijn vaak ingewikkeld en verwarrend voor kinderen, maar ook voor volwassenen zijn ze moeilijk toe te passen. Bij de kernvisie methode gaan we uit van woordbeelden, dit maakt het leren gemakkelijker. 

Rekenen en tafels: 

Kinderen die cijfers blijven omdraaien, moeite met het aanleren van de tafels en problemen hebben met rekenen. Vaak blijken dat deze kinderen de basis van de sommen tussen 1 en 20 nog onvoldoende geautomatiseerd hebben.
Met gebruik van de Kernvisie methode kunnen de rechtsgeoriënteerde kinderen kunnen binnen korte tijd wel een tafel leren en beheersen. Dit is hun talent! Ook andere rekenvaadigheden zijn met de Kernvisie methode goed aan te leren. 


Het stampen van tafels moet geen doel zijn!
De tafels van vermenigvuldiging vormen de basis voor vrijwel alle rekenhandelingen in de bovenbouw. Daarom is het ook zo belangrijk dat kinderen ze goed kennen. Het aanleren van tafels is zondermeer belangrijk, maar het tafels stampen zonder dat je kind weet wat het aan het doen is werkt niet. Kortom het is een demotiverende bezigheid.

Topografie en klokkijken:

Maak gebruik van je visuele talent bij het leren van topografie en het klokkijken de baas te worden.
                                                                                             

 AUTOMATISEREN, lezen & spelling rekenen & tafels klokkijken & topografie
Kind en leerprobleem
Sociaal emotionele problemen
Voortgezet Onderwijs
Boek 'Krachtig anders leren'