Home
Leerzin coaching
Kernvisie methode
Werkwijze & Methode
Voor jou, je ouders & opvoeders leerkracht
Informatie & tips
Contact
Nieuws en Agenda
Leerzin projecten
www.leerzin.nl
Anders leren kan, anders leren mag
Boek 'Krachtig anders leren'

In het boek ‘Krachtig anders leren’ vindt u meer achtergrondinformatie over de Kernvisie methode. Het geeft inzicht in de verschillende denksystemen en leerstijlen van mensen. Het vertelt waarom sommige kinderen zoveel moeite hebben met het lesaanbod van het reguliere schoolsysteem. Er wordt ingegaan op o.a. lezen, schrijven, spelling, rekenen en grote teksten leren. Ook zaken als topografie en de manier van toetsen komt aan de orde. Verder wordt er aandacht besteed aan de wijze waarop sociaal emotionele problemen aangepakt kunnen worden.

Voor wie is dit boek?
Dit boek is een aanrader voor ouders die hun kind beter willen begeleiden.
Voor leerkrachten en hulpverleners die deze kinderen beter willen begrijpen en daardoor effectiever te kunnen begeleiden. Onderwijswetenschappers en beleidsmakers die met open vizier willen kijken naar rechtsgeoriënteerde kinderen en hun onderwijsbehoefte kunnen ook hun voordeel doen door het boek over de rechtsgeoriënteerde leerstijl te lezen. 
De prijs van het boek 'Krachtig anders leren'  is € 24,95. (incl. BTW) en is vekrijgbaar bij Leerzin Coaching.
                                      AUTOMATISEREN, lezen & spelling rekenen & tafels klokkijken & topografie
Kind en leerprobleem
Sociaal emotionele problemen
Voortgezet Onderwijs
Boek 'Krachtig anders leren'