Home
Leerzin coaching
Kernvisie methode
Werkwijze & Methode
Voor jou, je ouders & opvoeders leerkracht
Informatie & tips
Contact
Nieuws en Agenda
Leerzin projecten
www.leerzin.nl
Anders leren kan, anders leren mag
Hoog sensitief

Hoog sensitieve kinderen (hypersensitief)
Tegenwoordig zien en horen we steeds meer over kinderen die zich op een bepaalde manier onderscheiden van andere kinderen. Vaak zijn dit hooggevoelige of hypersensitieve kinderen. Er wordt ook wel gesproken over nieuwetijdskinderen. 
Opvallende kenmerken van hoogsensitieve kinderen zijn:
intuïtief en wijs voor hun leeftijd,gevoelig voor indrukken en signalen uit hun omgeving (zoals spanning, emoties)vaker last van allergieën (en daardoor bijvoorbeeld eczeem)gevoelig voor (harde) geluiden, fel licht of kriebel
weten waar iemand mee zit of behoefte aan heeft.
Deze kinderen ervaren prikkels uit hun omgeving 
intensiever dan andere kinderen. Dit kan leiden tot een overbelasting van hun zenuwstelsel ofwel “kortsluiting”. Zo kunnen gebeurtenissen als een verjaardag, drukke dag op school of vakantie in het vooruitzicht erg (in)spannend en vermoeiend voor ze zijn. Dit uit zich bijvoorbeeld in:
prikkelbaarheid, huilbuien en driftbuien, concentratieproblemen en slaapproblemen, gevoelens van verdriet en boosheid zonder te weten wat hiervan de oorzaak is.
Wanneer hoogsensitieve kinderen door hun omgeving (ouders, leerkrachten, klasgenootjes, etc) niet voldoende begrepen worden en /of de indruk krijgen „raar“ of „anders“ te zijn, kunnen ze zich niet op hun gemak gaan voelen. Het kan dan ook lastig zijn voor het kind, en de ouders, om met deze hoogsensitiviteit om te gaan. Thuis en op school kan het voor moeilijke situaties zorgen. Voor de ouders kan het kind bijvoorbeeld onbereikbaar lijken wat vaak gevoelens van onmacht met zich meebrengt.
Daarnaast wordt hoogsensitiviteit nog te vaak als lastig ervaren of bijvoorbeeld in verband gebracht met een gedragsstoornis. Maar wanneer kinderen én ouders beseffen dat hoogsensitiviteit geen last of probleem hoeft te zijn en weten hoe ze ermee om kunnen gaan, gaan ze het als een kracht en positieve eigenschap zien.
Vaak zien we dat hoogsensitieve kinderen leerproblemen hebben en baat hebben bij een andere leermethode om de leerstof goed tot zich te kunnen nemen. De kernvisie methode voorziet hierin en is ondersteunend naast het reguliere onderwijs. Lees meer onder het kopje 
Kernvisiemethode.

 Dyslexie en dyscalculie
Hoog sensitief
ADHD en ADD & concentratieproblemen
Links en boeken