Home
Leerzin coaching
Kernvisie methode
Werkwijze & Methode
Voor jou, je ouders & opvoeders leerkracht
Informatie & tips
Contact
Nieuws en Agenda
Leerzin projecten
www.leerzin.nl
Anders leren kan, anders leren mag
Werkwijze

Wanneer u kiest voor begeleiding door Leerzin Coaching, dan kiest u voor maatwerk. Er wordt een passende kortdurende en oplossingsgerichte begeleidingsvorm met heldere doelen ingezet. Ik maak gebruik van verschillende methodieken waaronder het systemisch werken, de talent-vaardig- en kernvisie methode en het aanleren van passende leerstrategiën. In de laatste jaren heb ik mij gespecialiseerd in hooggevoeligheid bij kinderen. Centraal in de begeleiding staat het leren begrijpen van hooggevoeligheid en het aanleren van vaardigheden zodat de kwaliteiten volledig benut kunnen worden.

Zelf aan de slag en een actieve rol van ouders
Bij Leerzin Coaching gaat het kind gaat ZELF aan de slag. Door de oefenen en te ervaren wordt het kind zich bewust van eigen kwaliteiten en leert hoe dit ingezet kan worden. Hierdoor zal het zelfvertrouwen groeien.
De ouder(s) heeft/hebben een actieve rol binnen de begeleiding van hun kind.

Aanmelden en intake
U kunt 
(telefonisch) contact met mij opnemen voor een oriënterend gesprek.
Er wordt vervolgens een gratis intake gepland van ongeveer 30 minuten. 
Voorafgaand aan dit gesprek stuur ik u een (digitaal) intakeformulier toe dat ik graag uiterlijk 3 dagen voor de intake van u terug ontvang. 

Tijdens het intakegesprek brengen we de hulpvraag en mogelijkheden in kaart en bekijken welke aanpak het best bij het kind past. (dit kan ook een combinatie van werkvormen zijn.) Aansluitend kunnen we aan de slag met een eerste coachingsessie. 
Voor een kind is het belangrijk om na schooltijd met vriendjes en vriendinnetjes te spelen. De coaching wordt daarom ook zoveel mogelijk onder schooltijd gepland.

Leerzin Coaching op locatie
Leerzin Coaching komt naar u toe. De coaching kan bij u thuis plaatsvinden, op school of in een geschikte locatie bij u in de buurt. Voor de groepstrainingen wordt er een trainingslocatie afgehuurd.Voor wie
Werkwijze
Tarief en voorwaarden
Ervaringen