Home
Leerzin coaching
Kernvisie methode
Werkwijze & Methode
Voor jou, je ouders & opvoeders leerkracht
Informatie & tips
Contact
Nieuws en Agenda
Leerzin projecten
www.leerzin.nl
Anders leren kan, anders leren mag
Home

Als ouder zie je jouw kind het liefst vrolijk, spelend en onderzoekend door het leven gaan. Je wilt graag dat je kind vol zelfvertrouwen nieuwe uitdagingen aangaat en opgroeit tot een gelukkige en zelfstandige volwassene.

Als opgroeien niet vanzelf gaat
Soms gaat het anders en niet vanzelf. Jouw kind zit niet lekker in zijn of haar vel en op school gaat het moeizaam. Je kind gaat niet graag naar school, is faalangstig of heeft last van een laag zelfbeeld. Misschien zijn er leerproblemen, wordt er aan dyslexie en dyscalculie gedacht. Je probeert om zelf een oplossing te vinden, misschien met hulp van familie en vrienden. Samen met de leerkracht(en) probeer je om jouw kind te ondersteunen, maar hebt het gevoel niet verder te komen.

Kortdurende coaching
Ouders willen graag zo snel mogelijk de juiste ondersteuning en hulp voor hun kind. Om het probleem te duiden en de benodigde extra begeleiding te kunnen financieren wordt er vaak (een langdurend) traject van onderzoek in gang gezet. Lang niet in alle situaties is een uitgebreid onderzoekstraject noodzakelijk.
Een deel van deze kinderen kan prima weer op weg worden geholpen door een kortdurende coaching. Daarnaast is er een toenemende groep ouders die het onnodig vinden dat het kind op basis van het gedrag als snel 'een label' krijgt.

Talent
Ik ben ervan overtuigd dat ieder kind over talenten en kwaliteiten beschikt. Je ziet vaak dat het kind zich niet of onvoldoende bewust is van zijn mogelijkheden.
Deze aanwezige talenten moeten we ruimte geven, versterken en het kind leren om z
e talenten te gebruiken. Wanneer het kind vertrouwen krijgt in zijn of haar eigen kunnen, is er een basis om verder te kunnen ontwikkelen en opbloeien. 

Kind centraal
Bij Leerzin coaching staat het kind met zijn/haar mogelijkheden centraal. Goede
 samenwerking met en ondersteuning van de ouder(s), begeleider(s) en de school, is in de begeleiding een belangrijk vertrekpunt. 
Leerzin coaching werkt oplossingsgericht en streeft naar een zo kort mogelijk hulpverleningstraject. 
Leerzin coaching biedt individuele begeleiding en groepstrainingen.

Leerzin coaching ondersteunt kinderen met leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen. Een probleem benader ik vooral als een kans om (samen) verder te kunnen groeien.