Home
Leerzin coaching
Kernvisie methode
Werkwijze & Methode
Voor jou, je ouders & opvoeders leerkracht
Informatie & tips
Contact
Nieuws en Agenda
Leerzin projecten
www.leerzin.nl
Anders leren kan, anders leren mag
Home

* Leerzin groeit en ontwikkelt zich verder, nog even geduld er wordt gewerkt aan een nieuwe website...  
Als ouder zie je jouw kind het liefst vrolijk, spelend en onderzoekend door het leven gaan. Je wil natuurlijk dat je kind vol zelfvertrouwen allerlei nieuwe uitdagingen aangaat en opgroeit tot een gelukkige en zelfstandige volwassene. 

Als opgroeien niet vanzelf gaat
Soms verloopt het anders. Op school gaat het moeizaam en jouw kind zit niet lekker in zijn of haar vel. Je kind gaat niet graag naar school, komt vermoeid uit school of verveelt zich juist op school. Thuis is je kind leergierig maar op school komt het niet tot leren, is faalangstig en/of heeft last van een laag zelfbeeld. Mogelijk zijn er leerproblemen óf eigenlijk kunnen we beter spreken van een leeruitdaging.
Om het probleem te duiden wordt aan ADHD, ADD, dyslexie en/of dyscalculie gedacht. Je herkent je kind hier niet in en probeert om zelf een oplossing te vinden, misschien met hulp van familie en vrienden. Samen met de leerkracht(en) probeer je om jouw kind te ondersteunen, maar hebt het gevoel niet verder te komen.

Kortdurende coaching
Ouders willen graag zo snel mogelijk de juiste ondersteuning en hulp voor hun kind. Vaak vragen ouders ook om praktische  handvaten om hun kind te kunnen ondersteunen. Om het probleem te duiden en de benodigde extra begeleiding te kunnen financieren wordt er vaak (een langdurend) traject van onderzoek in gang gezet. Lang niet in alle situaties is een uitgebreid onderzoekstraject noodzakelijk.
Een deel van deze kinderen kan prima weer op weg worden geholpen door een kortdurende coaching. Daarnaast is er een toenemende groep ouders die het onnodig vinden dat het kind op basis van het gedrag als snel 'een label' krijgt.
Vaak vragen ouders juist om praktische handvaten om hun kind te kunnen ondersteunen. Leerzin Coaching biedt deze ondersteuning door coaching van ouders en kind, middels gesprek, spel, telefonische en whatsapp contacten.

Talent en school
Ik ben ervan overtuigd dat ieder kind over talenten en kwaliteiten beschikt. Je ziet vaak dat het kind zich niet of onvoldoende bewust is van zijn mogelijkheden.
Deze aanwezige talenten moeten we ruimte geven, versterken en het kind leren om z
e talenten te gebruiken. Wanneer het kind vertrouwen krijgt in zijn of haar eigen kunnen, is er een basis om verder te kunnen ontwikkelen en opbloeien. 

Kind centraal
Bij Leerzin coaching staat het kind met zijn/haar mogelijkheden centraal. Goede
 samenwerking met en ondersteuning van de ouder(s), begeleider(s) en de school, is in de begeleiding een belangrijk vertrekpunt. 
Leerzin coaching werkt oplossingsgericht en streeft naar een zo kort mogelijk coachings-/ hulpverleningstraject. 
Leerzin coaching biedt individuele begeleiding en groepstrainingen.

Leerzin coaching ondersteunt kinderen met een leeruitdaging en/of sociaal-emotionele problemen. Een probleem benader ik vooral als een kans om (samen) verder te kunnen groeien.